Digitaalne portfoolio on uue põlvkonna modulaarne curriculum vitae – http://en.wikipedia.org/wiki/curriculum_vitae, mis võimaldab kasutajatel kõiki teadmisi ja oskusi interaktiivselt sortida ja värskendada ning professionaalseid ja sotsiaalseid saavutusi tõendada. Ühe võimaliku lähtekohana võib digitaalset portfooliot klassiruumi kontekstis käsitada kui õppevahendit, mis võimaldab kasutada teistsugust metodoloogiat ning õpetamise-õppimise protsessi mitmekülgselt jälgida ja hinnata.

Elektrooniline portfoolio, mida nimetatakse ka e-portfoolioks või digitaalseks portfoolioks, on kogum elektroonilisi tõendusmaterjale:tekste, faile, pilte, multimeediumelemente, blogisid, linke ja muid komponente.See on elektrooniline toimik õppimise teekonna ja omandatud oskuste kohta. Seega lisaks eelnevalt loetletud materjalidele sisaldab e-portfoolio ka kommentaare, hinnanguid ja reflektsioone autori tööde kohta. E-portfoolio peegeldab hästi indiviidi isiklikku ja professionaalset arengut õppimise teekonna igal hetkel.