BÄNDIKA TUTVUSTUS

Bändiruumi plaanSUURUS – 40 m2
SISUSTUS – SEINAD KAETUD HELIISOLATSIOONI VILLAGA INVENT 100 N3
TEHNIKA – TRUMMIKOMPLEKT TAMA, BASSIVÕIM AMPEG 500, KÕLARID YAMAHA STAGEPOT 300 koos helipuldiga
 
 
KONTAKT JA INFO
MAARIT JÄRSK  – Sakala Keskuse Lennukitehase administraator  – 43 33 991
ANTON STVOLOV     58306769 (SAKALA KESKUS – helitehnik)
 

Kasutamise kord

 1. Prooviruumi, asukohaga Hariduse 12a, Viljandi, saavad kasutada vaid Sakala Keskuses registreeritud bändid.
 2. Prooviruumi kasutatakse veebipõhise graafiku alusel ja selle eest tasutakse iga kalendrikuu lõpul esitatud arvete alusel arvestusega: 1h = 3€, iga järgnev tund = 2€ . Noorteansamblitele (koolibändid) kehtib hind 5€ kalendrikuus ühe bändiliikme kohta.
 3. Iga bänd registreerub Sakala Keskuse administraatori juures esitades bändi vastutava isiku nime ja kontaktandmed.
 4. Igal bändil on vastutav isik, kes vastutab prooviruumi kodukorra täitmise eest ja nõuab seda teistelt bändiliikmetelt.
 5. Vastutav isik täidab prooviruumi päevikut, milles sätestatakse prooviruumi kasutamise algus ja lõpp, prooviruumi heakord, inventari komplekssus ja seisukord enne ning pärast proovi. Normaalsusest tekkinud kõrvalekalded fikseerib päevikus üksikasjalikult dateeritult (kuupäev, kellaaeg).
 6. Ainult vastutaval isikul on õigus allkirja vastu saada prooviruumi võti ning ligipääsu kood.
 7. Võtmete paljundamine ja edasiandmine kolmandatele isikutele on keelatud.
 8. Prooviruumi kasutamiseks on avatud veebipõhine graafik (http://www.lennukitehas.ee/bronn/), milles saab muudatusi teha iga bändi vastutav isik. Graafik koostatakse vastutavate isikute ettepanekute alusel ja võimaluste kohaselt.
 9. Proovi ärajätmisel teha muudatus veebipõhises graafikus.
 10. Bändi tegevuse lõpetamisest ja prooviaja kasutamisõigusest loobumisel teavitatakse sellest koheselt.
 11. Kõrvalised isikud, kes ei ole seotud prooviruumi kasutamisega, ei või prooviruumis viibida.
 12. Tehnikat ja instrumente ei tohi ülekoormata ega muul viisil kahjustada. Prooviruumi inventari ei tohi ruumist välja viia.
 13. Katkisest ja lõhutud või puuduolevast inventarist teavitatakse koheselt ning fikseeritakse see prooviruumi päevikus.
 14. Prooviruumi kasutaja hoolitseb selle, et temast jääb maha puhas ja korras ruum. Prooviruumi koristatakse Sakala Keskuse poolt esmaspäeviti, nädala viimane kasutaja tõstab selleks kogu inventari ruumis olevale vaibale.
 15. Prooviruumis võib hoida oma isiklikke muusikainstrumente ja võimendusaparatuuri tingimusel, et hoiustamine registreeritakse päevikus, kuid Lennukitehas ja Sakala Keskus ei võta materiaalset vastustust.
 16. Prooviruumi kasutamise eelduseks on kodukorra tingimusteta täitmine.
 17. Isikutel, kes ei täida prooviruumi kodukorda, keelatakse prooviruumi kasutamine ning kahju tekitamisel nõutakse sisse kahjude hüvitamine Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud korras.