Riskilapsed ja noored

Viljandi Avatud Noortetuba osaleb oma katusorganisatsiooni Eesti ANK kaudu projektis “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“.

Projekti eesmärk on parandada läbi noortekeskustele loodud spetsiaalsete meetmete 7 kuni 26-aastaste noorte heaolu ja kaasatust üle Eesti. Kokku rakendatakse tegevusi 86-s noortekeskuse teeninduspiirkonnas.

Sihtgrupid antud projektis on rahvusvähemuste ja ääremaade õpiraskuste ja käitumuslike probleemidega õpilased, purunenud, vaeste ja nõrkade sotsiaalsete sidemetega perede lapsed.

Projekt “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ on rahastatud Euroopa
Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Noorte-ja
noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programmi viivad
üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi
rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt:
www.entk.ee/riskilapsedjanoored/

 

logorida emp est